Posvet "EKO” Eko-logija in eko-nomija pristanišča"

Mednarodni propeler klub koprskega pristanišča je organizirali posvet na katerem sta bila glavna govorca dr. Zeno D’Agostino, predsednik tržaške pristaniške uprave oz. sistemske pristaniške oblasti za vzhodni Jadran in podpredsednik združenja evropskih morskih pristanišč ESPO in g. Dimitrij Zadel, Predsednik uprave Luke Koper. Dr. D’Agostino je ob upoštevanju digitalizacije in nedavnih inovacij predstavil svoj vpogled v prihodnji razvoj pomorskega, pomorskega in logističnega sektorja. Po predstavitvi obeh govorcev in izmenjavi mnenj se je med udeleženci razvila zanimiva razprava.

Klub se zahvaljuje Luki Koper, d.d., ki je dogodek podprla v okviru sklada Živeti s pristaniščem.

O navedenem dogodku je novinarka ga. Katja Gleščič odlično povzela dogodek in objavila prispevek, ki je dosegljiv na https://www.primorske.si/primorska/istra/prihodnost-pristanisca-ni-pristanisce

1