Vpliv pristaniške dejavnosti

Mednarodni Propeler klub pristanišča Koper je v sredo, 7.10.2020 organiziral okroglo mizo v prostorih središča Rotunde v Kopru. S strani Luke Koper d.d. je g. Sebastjan Šik predstavil zaključke študije »VPLIV PRISTANIŠKE DEJAVNOSTI LUKE KOPER NA GOSPODARSTVO SLOVENIJE, OBALNO-KRAŠKO REGIJO IN SLOVENSKO LOGISTIKO«

 Predstavitvi je sledila razprava, na kateri so sodelovali:

  • predsednik uprave Luke Koper d.d., g. Dimitrij Zadel,
  • župan MO Koper, g. Aleš Bržan
  • direktor Primorske gospodarske zbornice, g. Robert Rakar

Izpostavljen je bil pomen pristaniške dejavnosti za razvoj mesta in regije ter nujne aktivnosti, ki bi morale biti narejene s strani države (predvsem hitrejše pridobivanje dokumentaciji in dovoljenj), da bi se lahko pristanišče razvijalo skladno z DPN-jem, pričakovanji mesta ter vseh sodelujočih gospodarskih dejavnosti. Na vprašanje kaj lahko Luka Koper da regiji je bil objavljen tudi članek v Primorskih novicah (https://www.primorske.si/2020/10/11/kaj-lahko-regiji-se-da-luka-koper-znanje).

Kljub vsemu se niso mogli izogniti problematiki epidemije Covid-19, ki je v veliki meri prizadela tudi pomorski promet ter s tem vsa pristanišča.

Untitled 1