elen2

Prof.dr. Elen Twrdy, predsednica Propeler kluba od julija 2020

Upravni odbor društva je na seji 19.6.2020 izbral novo predsednico kluba. Prof.dr. Elen Twrdy je redna profesorica s področja prometne tehnologije in logistike. Zaposlena je na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za pomorstvo in promet, kot predstojnica Oddelka za tehnologijo prometa. Pred tem je bila od leta 2007 do 2019 dekanja fakultete in v času od 2013 do 2017 podpredsednica Nadzornega sveta Luke Koper d.d.

Dogajanja v pomorsko prometni in logistični dejavnosti so tako dinamična in velikokrat nepredvidljiva, da zahtevajo stalno spremljanje in analizo dogodkov. Zato vidi v vodenjeu Propel kluba priložnost, da med seboj še bolj poveže strokovnjake različnih področji, ki jim ni vseeno kaj se s pristaniščem dogaja. Z organizacijo okroglih miz, tematskih srečanj, strokovnih posvetov in druženjem, bo skupaj z Upravnim odborom kluba skrbela, da bodo člani kluba seznanjeni z najnovejšimi dogodki in izzivi. To seveda ni mogoče brez sodelovanja vseh članov ter podpore Luke Koper d.d.